Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély - Gyula

látnivalók Gyulán

Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély - Gyula

A várkerti Almásy-kastélyt a Harruckernek kezdték építeni 1725 körül barokk stílusban, majd többször bővítették, de 1801-ben leégett. A Czigler Antal tervei szerinti újjáépítés már a Wenckheim-időkben zajlott.

align= left Harruckern János György 1723-ban kapta meg a gyulai uradalmat, s az akkori huszárvár területén kastélyt építtetett. Fia, Harruckern Ferenc a kastélyt emeletesre építteti. A huszárvár kaputornyát, melyen át a kastélyba bejárat vezet, barokk stílusú átalakítással felújítják, emeIetesre építik át, rajta órát helyeznek el és párnatagos toronysisakkal fedik. (Az úgynevezett huszártorony - Paulo Mirandola 1562-ben készített alaprajzán még nem szerepel. A török hódoltság után 1722-ben készített - Leopold Franz Rosenfel-féle térkép már feltünteti. Scherer Kerecsényinek tulajdonítja a torony építését, de valószínűbbnek Iátszik, hogy a török időkben épült.)

align= right A kastély bővítésére, Franz Anton Hillebrant, kamarai főépítész 1761-62-ben tervet készített, - de ez nem valósult meg. A kastély 1795-ben Ieégett. Wenckheim Józsefné 1798-ban az előző helyére felépíti az új kastélyt. Ennek központi részét kápolna foglalta el. 1801-ben ez a kastély is a tűzvész áldozata Iett. Wenckheim Ferenc az új copf stílusú kastélyát a gyulai Czigler Antallal építteti meg 1803-ban. A volt kaputorony már akkor összeépült a kastéllyal-, ennek az átépített toronynak a mását építik meg a kastély ke- Ietioldalán. Almásy Dénes az épületet felújíttatja 1888-ban, majd 1902-ben az oldalszárnyakat emeletesre építteti - Sztraill Ferenc építésszel. A bővítésnél figyelembe veszik a meglévő épület stílusát. 1945 után a keleti tornyot Iebontják. Az új funkciót kapott kastélyt (iparitanuló-intézet, majd csecsemőotthon) belülről többször átalakítják.
Település ismertető
  • Gyula

    Válassza úti célként az ezerarcú Gyulát! Élvezze a város szépségét, gyógyuljon fürdőnkben, pihenjen száll...

Szállások Gyulánés környékén